دانلود بخشنامه فروش قطعی شرکت نگین خودرو با سود مشارکت
جشنواره فرصت بهاری رنو
مدل سال حجم موتور قیمت نهایی شرایط پرداخت نقدی شرایط پرداخت اقساطی تحویل
پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)
پرداخت دو م
(30 روز بعد)
تکمیل وجه در زمان
صدور دعوتنامه
هدیه
(از مبلغ تکمیل وجه کسر خواهد شد)
پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)
تکمیل وجه
در زمان صدور دعوتنامه
تسهیلات دوره باز پرداخت موعد چک
کولئوس
KOLEOS

مشخصات خودرو

2018 2500
4WD
312,000,000
120,000,000 100,000,000

یک فقره چک 30 روزه
92,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
5,000,000 120,000,000 92,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
100,000,000 6 ماه
بدون سود
3 فقره چک
دو ماهه
فروردین 97
12 ماه
با سود 12%
6 فقره چک
دو ماهه
120,000,000 100,000,000

یک فقره چک 45 روزه
92,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
5,000,000 120,000,000 92,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
100,000,000 6 ماه
بدون سود
3 فقره چک
دو ماهه
اردیبهشت 97
12 ماه
با سود 12%
6 فقره چک
دو ماهه
تلیسمان
TALISMAN

مشخصات خودرو

2018 1600
TURBO
E3
265,000,000
90,000,000 80,000,000

یک فقره چک 30 روزه
95,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
4,000,000 90,000,000 75,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
100,000,000 6 ماه
بدون سود
3 فقره چک
دو ماهه
فروردین 97
12 ماه
با سود 12%
6 فقره چک
دو ماهه
90,000,000 80,000,000

یک فقره چک 45 روزه
95,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
4,000,000 90,000,000 75,000,000

از این مبلغ سود مشارکت کسر خواهد شد
100,000,000 6 ماه
بدون سود
3 فقره چک
دو ماهه
اردیبهشت 97
12 ماه
با سود 12%
6 فقره چک
دو ماهه


1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
2- در صورت کاهش تعرفه واردات، قیمت نهایی در زمان صدور دعوتنامه بر اساس تعرفه جدید محاسبه شده و کاهش خواهد یافت
3- در خرید های اقساطی سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط با وکالتنامه نزد شرکت نگین خودرو می باشد
4- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری (اداره دارایی -فیش 10% + مالیات ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودرو ها می باشد که در قیمت نهایی لحاظ شده است .
5- در تمامی قرار داد ها سود مشارکت 15% و سود انصراف 13% بوده و به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت می گردد.
6-در کلیه شرایط فروش در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر سود تاخیر با نرخ 18% محاسبه و پس از پلاک خودرو به خریدار پرداخت خواهد شد.
7-مدارک مورد نیاز : اصل کارت ملی و شناسنامه ، پرینت حساب از دسته چک فاقد برگشتی با مهر ، چک های اقساط ،گواهی ضامن و مدارک شغلی ،وکالت فک پلاک.
8-در فروش های اقساطی هزینه ترهین ، بیمه اعتباری و بیمه بدنه در زمان تکمیل وجه محاسبه و از مشتری اخذ خواهد شد.
9-هزینه بدنه خودرو با پوشش کامل (شامل شکست شیشه ، سیل و زلزله و بلایای طبیعی ،پاشیدگی رنگ و اسید و مواد شیمیایی ، سرقت لوازم و قطعات ، هزینه ایاب ذهاب در مدت تعمیر اتومبیل )می باشد.Neginkhodroo

Neginkhodronews
www.neginkhodro.com

NK-57.1
1396/11/18
دانلود بخشنامه بخشنامه فروش مشارکتی نگین خودرو
نقدی / اقساطی
خودرو سال حجم موتور شرایط پرداخت نقدی شرایط پرداخت اقساطی تحویل
پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)
پرداخت دو م تکمیل وجه در زمان
صدور دعوتنامه
تخفیف پیش پرداخت
(در زمان ثبت نام)
پرداخت دو م تکمیل وجه
در زمان صدور دعوتنامه
مبلغ تسهیلات شرایط بازپرداخت
کولئوس
KOLEOS

مشخصات خودرو

2018 2500
4WD
100,000,000 50,000,000

یک فقره چک 30 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت
محاسبه و دریافت خواهد شد
5,000,000 100,000,000 50,000,000

یک فقره چک 30 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت و تسهیلات
محاسبه و دریافت خواهد شد
120,000,000 12 ماهه بدون بهره 60 روزه
100,000,000 50,000,000

یک فقره چک 60 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت
محاسبه و دریافت خواهد شد
5,000,000 100,000,000 50,000,000

یک فقره چک 60 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت و تسهیلات
محاسبه و دریافت خواهد شد
120,000,000 12 ماهه بدون بهره 90 روزه
تالیسمان
talisman

مشخصات خودرو

2018 1600
TURBO
E3
80,000,000 50,000,000

یک فقره چک 30 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت
محاسبه و دریافت خواهد شد
4,000,000 80,000,000 50,000,000

یک فقره چک 30 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت و تسهیلات
محاسبه و دریافت خواهد شد
100,000,000 12 ماهه بدون بهره 60 روزه
80,000,000 50,000,000

یک فقره چک 60 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت
محاسبه و دریافت خواهد شد
4,000,000 80,000,000 50,000,000

یک فقره چک 60 روزه
مابه التفاوت قیمت خودرو
پس از کسر سود مشارکت و تسهیلات
محاسبه و دریافت خواهد شد
100,000,000 12 ماهه بدون بهره 90 روزه


1- کلیه قیمت ها به تومان می باشد .
2- روز های پنج شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی جز روز های کاری محسوب نمی شود .
3- در خریدهای اقساطی سند خودرو تا پایان پرداخت اقساط با وکالتنامه نزد شرکت نگین خودرو می باشد.
4- قیمت خودرو شامل هزینه های شماره گذاری (اداره دارایی -فیش 10% + مالیات ارزش افزوده ) و بیمه شخص ثالث سال اول برای کلیه خودرو ها می باشد که در قیمت نهایی لحاظ شده است .
5- در تمامی قراردادها سود مشارکت 18% و سود انصراف 16% بوده و به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت می گردد.
6- در کلیه شرایط فروش، در صورت تاخیر شرکت در تحویل خودرو در زمان مقرر، سود تاخیر با نرخ 21% محاسبه و پس از پلاک خودرو به خریدار پرداخت خواهد شد.
7-مدارک مورد نیاز : اصل کارت ملی و شناسنامه ، پرینت حساب از دسته چک فاقد برگشتی با مهر ، چک های اقساط ،گواهی ضامن و مدارک شغلی ،وکالت فک پلاک.
8-در فروش اقساطی هزینه ترهین،بیمه اعتباری و بدنه در زمان ثبت نام در مبلغ پیش پرداخت منظور و از مشتری اخذ خواهد شد.
9-هزینه بدنه خودرو با پوشش کامل (شامل شکست شیشه ، سیل و زلزله و بلایای طبیعی ،پاشیدگی رنگ و اسید و مواد شیمیایی ، سرقت لوازم و قطعات ، هزینه ایاب ذهاب در مدت تعمیر اتومبیل )می باشد.


Neginkhodroo

Neginkhodronews
www.neginkhodro.com

NK-60
1396/11/28